Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i korzystania ze sklepu pasuje.com prowadzonym przez Benjamina Wroe, z siedzibą w Poznaniu, Błażeja 78/5; NIP:9721267838; tel: +48 577 570 044, e-mail: kontakt@pasuje.com, zwanym dalej Sprzedającym
  .

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

 

§ 2. Informacje dotyczące produktów oraz sposobu ich zamawiania

 1. Produkty oferowane w sklepie pasuje.com  są używane i outletowe.

 2. Na stronie znajdują się zdjęcia oraz opisy oferowanych produktów, które należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

 5. Na Stronie pasuje.com Kupujący ma możliwość założenia konta klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez rejestrację na stronie internetowej sklepu z podaniem nazwy użytkownika, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Założenie konta jest nieobowiązkowe, bezpłatne i niezobowiązujące.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu. W tym celu Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie go do Koszyka. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu płatności oraz dostawy spośród dostępnych możliwych.

 7. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

 8. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie automatycznej wiadomości z podaniem numeru zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

 

§ 3. Ceny oraz formy płatności

 1. Każdorazowo ceny podawane są przy każdym z oferowanych Produktów.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 4. Cena produktu nie zawiera w sobie kosztu przesyłki.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 6. Kupujący może wybrać spośród dostępnych form płatności:

  1. Płatność za pomocą serwisu Blue Media S.A. 

 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

9.  W przypadku braku zaksięgowanej płatności w ciągu 24h zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

Benjamin Wroe

ul.Błażeja 78/5, Poznań 

PKO Bank Polski

55 1020 4900 0000 8702 3327 5882

 

 

§ 3. Sposoby oraz koszty dostawy

 1. Kupujący wybiera formę dostawy spośród możliwych podczas składania zamówienia.

 2. Koszt dostawy każdorazowo podawany jest przy wyborze formy dostawy.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizacji promocji z darmową wysyłką. Każdorazowo będzie o tym informował na Stronie.

 4. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany adres lub InPost do skrzynki wskazanej przez Kupującego.

 5. Na czas otrzymania przesyłki składa się: forma płatności, kompletacja zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki.

 6. Kompletacja zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków na konto. Sprzedający wysyła zakupiony towar we wtorki i czwartki.

 7. Towar dostarczany jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia i jest zgodny z harmonogramem wybranego operatora.

 9. W przypadku możliwości monitorowania przesyłki Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w komunikacie mailowym przesłanym na podany adres przez Kupującego.

 10. Kupujący może skorzystać z opcji "Zbieram dalej". Sprzedający zobowiązuje się magazynować zakupy Kupującego do czasu aż wartość zakupów osiągnie kwotę 150 zł. Wtedy Sprzedający wysyła przesyłkę na swój koszt. Kupujący może magazynować u Sprzedającego przez okres 30 dni, po tym czasie jeżeli nie uzbiera wartości zamówienia 150 zł Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki. W  celu skorzystania z opcji "Zbieram dalej" Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w sklepie.  Brak zaksięgowania płatności na koncie  w ciągu 24h skutkuje anulacją zamówienia.

 

§ 4. Zwrot towaru

 1. Kupujący może odstąpić od umowy zakupu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podawania przyczyny. (Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 2. W celu zwrotu towaru Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego przesyłając Formularz Zwrotu dostępny na stronie Sklepu na adres mailowy kontakt@pasuje.com

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu należy dokonać niezwłocznie (jednak nie później niż 14 dni) zwrotu Produktu na adres: 60-461 Poznań ul.Arystofanesa 43,

 4. Wysyłka zwracanego towaru odbywa się na koszt Kupującego.

 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Sprzedający dokona zwrotu środków za zwracany Produkt na numer konta podany na Formularzu Zwrotu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej KupującegoZwracana wartość nie obejmuje opłaconego uprzednio przez Kupującego kosztu dostawy.
 8. Sprzedający ma prawo do pomniejszenia wartości zwrotu w przypadku skorzystania przez klienta z promocji o darmowej dostawie, w przypadku nie spełnienia jej wymogów po dokonanym zwrocie Produktu.

 

 

§ 5. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści umieszczone na stronie Sklepu pasuje.com korzystają z ochrony praw autorskich (z zastrzeżeniem § 5. Pkt 2 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) i są one własnością Sprzedającego.

 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pasuje.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych oraz informacyjnych.

 

§ 6. Bezpieczeństwo Informacyjne i Polityka Prywatności

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Kupujących, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Kupujących przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Kupującego a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych. 
 4. Polityka prywatności dotyczy plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do BENJAMIN WROE.

  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

  Co to są ciasteczka?
  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  Do czego używamy ciasteczek?
  BENJAMIN WROE używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Sklepu pasuje.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl